Strefa klienta

Najczęściej zadawane pytania

1. JAKIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY DEWELOPERSKIEJ POSIADA SPÓŁKA IMPERIAL CAPITAL?

Spółka Imperial Capital pojawiła się na rynku deweloperskim rok temu i obecnie z sukcesem kończy budowę i sprzedaż 60 mieszkań z I etapu inwestycji Imperial Stawowa Residence przy ul. Stawowej w Krakowie. Równocześnie trwa budowa i sprzedaż 20 mieszkań z II etapu i 32 mieszkań z III etapu wspomnianej wyżej inwestycji. Dbałość o szczegóły i nietypowa wizja Zarządu dla powstających projektów sprawia, że mieszkania z wizualizacji stają się rzeczywistością. Osobą, która odpowiedzialna jest za cały proces inwestorski i budowlany jest Pan Mirosław Zając, posiadający 25-letnie doświadczenie w branży budowalnej i deweloperskiej. W swoim portfolio posiada realizację takich projektów jak: Plac Na Groblach 5, ul. Twardowskiego 48, ul. Czarodziejska 15, ul. Dobrego Pasterza 52 czy budynek biurowy Comarch. Pozostali partnerzy również posiadają bogaty bagaż doświadczeń, począwszy od projektantów - ArchiPro, kancelarii notarialnej - P. Wojciecha Zarzyckiego i P. Sabiny Kurek, firmę budowlaną – Ruko, po specjalistów zajmujących się sprzedażą – NowEstate.

2. CZY OPRÓCZ IMPERIAL GREEN PARK VILLA SĄ PRZEWIDZIANE KOLEJNE INWESTYCJE LUB CZY SĄ JUŻ ROZPOCZĘTE?

Trwa budowa i sprzedaż II i III etapu Imperial Stawowa Residence. Równocześnie dobiega końca budowa budynku biurowego przy ulicy Wadowickiej 7. W przygotowaniu są kolejne inwestycje mieszkaniowe w Bronowicach. Planowana jest również budowa nowego biurowca o powierzchni 13 000 m2 GLA. Spółka aktywnie szuka nowych gruntów pod kolejne inwestycje.

3. W JAKI SPOSÓB DEWELOPER MOŻE ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO KLIENTOM, KUPUJĄCYM MIESZKANIA W IMPERIAL GREEN PARK VILLA?

Spółka Imperial Capital z o.o. realizując inwestycję deweloperskie za pomocą spółek celowych jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w ustawie o ochronie praw nabywców, potocznie zwaną ustawą deweloperską. Co oznacza, że praktycznie cały proces sprzedaży musi być prowadzony zgodnie z tą ustawą. Jednym z głównych zabezpieczeń dla każdego klienta jest rachunek powierniczy. Imperial Green Park Villa posiada rachunek powierniczy otwarty w Alior Banku.

4. W JAKI SPOSÓB DZIAŁA OTWARTY RACHUNEK POWIERNICZY?

Spółka prowadząc sprzedaż mieszkań musi uruchomić w wybranym banku rachunek powierniczy. Kiedy klienci podpisują umowy deweloperskie dotyczące ich mieszkań, dla każdego z nich aktywowany jest indywidualny rachunek powierniczy, gdzie mają być dokonywane wszystkie wpłaty związane z daną transakcją. Przy otwartym rachunku powierniczym, zgromadzone środki są przekazywane Spółce dopiero po zakończeniu danego etapu inwestycji. Aby jednak tak się stało, za każdym razem sprawdza ten fakt uprawniony pracownik z banku, który posiada wiedzę z zakresu budownictwa. Wypłata może zostać wstrzymana, jeśli wykryje jakieś nieprawidłowości. Jeżeli wszystko zgadza się z harmonogramem prac, bank wypłaca transzę środków Spółce zgodnie z obowiązującą umową deweloperską. Warto podkreślić, że deweloper może dysponować środkami wypłacanymi z otwartego rachunku powierniczego tylko i wyłącznie w celu realizacji inwestycji, dla której prowadzony jest rachunek powierniczy. Środki, które są wypłacane, w pierwszej kolejności służą do spłacenia kredytu deweloperskiego. Tak skonstruowany proces przepływu środków, gwarantuje klientom maksymalną ochronę przy zakupie mieszkań.

5. CZY GRUNT NA KTÓRYM REALIZOWANA JEST INWESTYCJA JEST WŁASNOŚCIĄ CZY JEST ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE?

Działki, na których realizowana jest inwestycja Imperial Green Park Villa są własnością dewelopera, w związku z tym klient po umowie końcowej będzie również posiadał udział w gruncie, który będzie stanowić jego własność. W odróżnieniu do użytkowania wieczystego właściciel nieruchomości nie będzie ponosić żadnych innych kosztów poza podatkiem od nieruchomości.

6. JAKIE KORZYŚCI DAJE KLIENTOWI HARMONOGRAM PŁATNOŚCI 10/90?

Harmonogram 10/90 to system płatności, w którym nabywca 10 % wartości kupowanej nieruchomości wpłaca po umowie deweloperskiej – w przypadku Klientów kredytowych jest to wymagalny wkład własny, natomiast pozostałe 90 % ceny po zakończeniu budowy. Takie rozłożenie płatności zapewnia dużo większe bezpieczeństwo dla finansów nabywcy. W przypadku osób posiłkujących się kredytem sprawia, że nie ma konieczności uruchamiania kredytu bezpośrednio po umowie deweloperskiej, co za tym idzie Klient nie ponosi kosztów kredytu do momentu zakończenia budowy.

Jak kupić mieszkanie?

1
Wybierasz Twoje
nowe mieszkanie
2
Podpisujesz umowę
deweloperską z pełnomocnikiem Spółki w Kancelarii Notarialnej
3
Dokonujesz wpłat
zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek powierniczy
4
Otrzymujesz informację
od Spółki o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się Twoje mieszkanie
5
Podpisujesz protokół odbioru
technicznego mieszkania
6
Spotykasz się ponownie
z pełnomocnikiem Spółki w Kancelarii Notarialnej w celu podpisania umowy przenoszącej na Ciebie własność mieszkania
7
Otrzymujesz klucze
zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym mieszkania

Nasz Partner, który pomoże Ci uzyskać
kredyt na zakup mieszkania

sprawdź ofertę