Strefa klienta

Najczęściej zadawane pytania

1. JAKIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY DEWELOPERSKIEJ POSIADA SPÓŁKA IMPERIAL CAPITAL?

Spółka Imperial Capital od dwóch lat dynamicznie rozwija się na rynku deweloperskim. Z powodzeniem oddała już I, II i III etap, czyli 112 mieszkań w inwestycji Stawowa Residence i rozpoczyna sprzedaż IV etapu. Równocześnie realizuje drugą inwestycję mieszkaniową – Green Park Villa przy ul. Truszkowskiego w Bronowicach. Oprócz projektów mieszkaniowych zrealizowany został również projekt biurowy – Imperial Business Center przy ul. Wadowickiej 7 w Krakowie, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie w sierpniu 2018r. Na VII piętrze biurowca znajduje się główna siedziba Spółki.

2. CZY OPRÓCZ IMPERIAL GREEN PARK VILLA SĄ PRZEWIDZIANE KOLEJNE INWESTYCJE LUB CZY SĄ JUŻ ROZPOCZĘTE?

Imperial Green Park Villa jest projektem mieszkaniowym, który jest kilkuetapowy. Obecnie trwa budowa I etapu i planowane jest rozpoczęcie budowy II etapu. Równocześnie rozpoczyna się sprzedaż 38 mieszkań z IV etapu inwestycji Stawowa Residence przy ul. Stawowej w Bronowicach. W kolejnych miesiącach Spółka planuje rozpocząć budowę i sprzedaż następnego projektu mieszkaniowego (ok. 300 mieszkań) w trzeciej lokalizacji. Planowana jest również budowa nowego biurowca o powierzchni 13 000 m2 GLA. Spółka aktywnie szuka nowych gruntów pod kolejne inwestycje.

3. W JAKI SPOSÓB DEWELOPER MOŻE ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO KLIENTOM, KUPUJĄCYM MIESZKANIA W IMPERIAL GREEN PARK VILLA?

Spółka Imperial Capital z o.o. realizując inwestycję deweloperskie za pomocą spółek celowych jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w ustawie o ochronie praw nabywców, potocznie zwaną ustawą deweloperską. Co oznacza, że praktycznie cały proces sprzedaży musi być prowadzony zgodnie z tą ustawą. Jednym z głównych zabezpieczeń dla każdego klienta jest rachunek powierniczy. Imperial Green Park Villa posiada rachunek powierniczy otwarty w Alior Banku.

4. W JAKI SPOSÓB DZIAŁA OTWARTY RACHUNEK POWIERNICZY?

Spółka prowadząc sprzedaż mieszkań musi uruchomić w wybranym banku rachunek powierniczy. Kiedy klienci podpisują umowy deweloperskie dotyczące ich mieszkań, dla każdego z nich aktywowany jest indywidualny rachunek powierniczy, gdzie mają być dokonywane wszystkie wpłaty związane z daną transakcją. Przy otwartym rachunku powierniczym, zgromadzone środki są przekazywane Spółce dopiero po zakończeniu danego etapu inwestycji. Aby jednak tak się stało, za każdym razem sprawdza ten fakt uprawniony pracownik z banku, który posiada wiedzę z zakresu budownictwa. Wypłata może zostać wstrzymana, jeśli wykryje jakieś nieprawidłowości. Jeżeli wszystko zgadza się z harmonogramem prac, bank wypłaca transzę środków Spółce zgodnie z obowiązującą umową deweloperską. Warto podkreślić, że deweloper może dysponować środkami wypłacanymi z otwartego rachunku powierniczego tylko i wyłącznie w celu realizacji inwestycji, dla której prowadzony jest rachunek powierniczy. Środki, które są wypłacane, w pierwszej kolejności służą do spłacenia kredytu deweloperskiego. Tak skonstruowany proces przepływu środków, gwarantuje klientom maksymalną ochronę przy zakupie mieszkań.

5. CZY GRUNT NA KTÓRYM REALIZOWANA JEST INWESTYCJA JEST WŁASNOŚCIĄ CZY JEST ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE?

Działki, na których realizowana jest inwestycja Imperial Green Park Villa są własnością dewelopera, w związku z tym klient po umowie końcowej będzie również posiadał udział w gruncie, który będzie stanowić jego własność. W odróżnieniu do użytkowania wieczystego właściciel nieruchomości nie będzie ponosić żadnych innych kosztów poza podatkiem od nieruchomości.

Jak kupić mieszkanie?

1
Wybierasz Twoje
nowe mieszkanie
2
Podpisujesz umowę
deweloperską z pełnomocnikiem Spółki w Kancelarii Notarialnej
3
Dokonujesz wpłat
zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek powierniczy
4
Otrzymujesz informację
od Spółki o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym znajduje się Twoje mieszkanie
5
Podpisujesz protokół odbioru
technicznego mieszkania
6
Spotykasz się ponownie
z pełnomocnikiem Spółki w Kancelarii Notarialnej w celu podpisania umowy przenoszącej na Ciebie własność mieszkania
7
Otrzymujesz klucze
zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym mieszkania

Nasz Partner, który pomoże Ci uzyskać
kredyt na zakup mieszkania

sprawdź ofertę