To już pewne! Zarząd Zieleni Miejskiej otrzyma 5 milionów złotych na realizację parku przy ul. Tetmajera w Bronowicach.

Wzdłuż Strugi Bronowickiej, czyli wzdłuż ul. Tetmajera zostaną zamontowane elementy małej architektury – ławki, kosze, tablice informacyjne, hamaki, czy elementy zabawowe dla dzieci. Powstaną alejki z naturalną nawierzchnią lub ścieżki na stalowo-drewnianych pomostach. W ten sposób zagospodarowany zostanie fragment do okolic ronda u zbiegu z ul. Łupaszki.

Drugim etapem inwestycji będzie zagospodarowanie najbliższego otoczenia istniejących w tym miejscu stawów. Tam również powstaną alejki i elementy małej architektury, będzie też pomost widokowy i budynek sanitariatu. W lesie po północnej stronie zbiorników wodnych ingerencja będzie już ograniczona do minimum, powstaną naturalne leśne ścieżki, z tablicami informacyjnymi.

Prawdopodobnie w ciągu miesiąca urzędnicy otrzymają stosowną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, po czym będą mieć sześć miesięcy na ogłoszenie przetargu.

(źródło: lovekrakow.pl)