Rozpoczynamy prace przygotowawcze do wybudowania nowego skrzyżowania przy ul. Tetmajera ze zjazdem w ul. Truszkowskiego. Nowa droga ma prowadzić w linii prostej do naszego osiedla Green Park Villa. Będzie szersza i wygodniejsza dla wszystkich okolicznych mieszkańców. Zostały wycięte drzewa i trwają prace porządkowe terenu.